MISIE, KTERÉ PODPORUJEME

Od roku 2010 jsme na misii ve střední Americe v Nikaragui. Pracujeme v rezervaci Bosawas s domorodým kmenem Mayangna Sauni Bu a také s kmenem Miskito. Zprávy z misie ve střední Americe si přečtěte na stránkách.

Joyce Meyer Ministries existuje proto, aby zasáhla svět pro Krista. Jsme přesvědčeni, že jsme povoláni přinášet evangelium, krmit hladové, oblékat chudé, sloužit vdovám a sirotkům, navštěvovat ty, jež jsou ve vězení a zasahovat lidi láskou a slitováním.