biblické centrum víry

 

 

VZTAHY

pastor Iveta Kuklová

 

Většina lidí touží mít nádherné vztahy s druhými lidmi. Možná jsi jedním z nich. Čím víc se snažíš, tím je to horší. Možná jsi prožil spoustu zklamání, odmítnutí a máš hodně negativních zkušeností.
Víš, lidé prostě nejsou dokonalí, a pokud budeš očekávat dobré vztahy od lidí, tak se vždycky najde někdo, kdo tě zklame.

Jeremiáš 17:5 Takto praví Hospodin: Zlořečený ten muž, kterýž doufá v člověka, a kterýž klade tělo za rámě své, od Hospodina pak odstupuje srdce jeho.

Boží slovo říká, že člověk, který doufá v člověka je zlořečený. Je to proto, že přestane spoléhat na Boha Stvořitele a vkládá svou důvěru v člověka – tedy ve stvoření.

A já ti říkám, že nejnádhernější vztah, který kdy můžeš mít, můžeš mít pouze s jedinou osobou. S tou nejúžasnější osobou v Univerzu. Vlastně s třemi – s Bohem Otcem, Ježíšem a Duchem Svatým. S Bohem, který stvořil nebesa i zem. S Bohem, který rozdělil Rudé Moře. S Bohem, který obětoval to nejdražší, co měl – svého jediného Syna. S Bohem, který vzkřísil Ježíše z mrtvých. S Bohem, který žije, který miluje, který dává, uzdravuje. S Bohem, který je stejný včera, dnes i na věky. To, co hledáš v lidech, nikdy v lidech nenajdeš. Bůh může být tvým nejlepším přítelem, který tě nikdy nenechá, nikdy neopustí a nikdy se tě nezřekne. Bůh, který je stále s tebou. On je ti tak blízko, jak ti jen blízko může být. On je v tobě. Jak to Bůh dokonale vymyslel.

Podíváme se do Božího slova, co o takovém člověku, který má vztah s Bohem, říká sám Bůh.

Jeremiáš 17:7-8 Požehnaný ten muž, kterýž doufá v Hospodina, a jehož naděje jest Hospodin. Nebo podobný bude stromu štípenému při vodách, a při potoku pouštějícímu kořeny své, kterýž necítí, když přichází vedro, ale list jeho bývá zelený, a v rok suchý nestará se, aniž přestává nésti ovoce.

Když budeš důvěřovat Bohu a prohlubovat s Ním vztah, budeš šťastný, bude se ti dařit dobře, dokonce i tehdy, když budeš mít špatné okolnosti. Není to úžasné?

A ještě jedna dobrá zpráva. Když budeš mít za nejlepšího přítele Boha, On k tobě přivede lidi, kteří budou chtít být tvoji přátelé. On je ten, který dává lidi dohromady a tvoří nadpřirozené vztahy. Takové vztahy, o kterých se ti ani nezdálo.

A teď pár praktických rad, chceš-li mít dobré vztahy.

- měj Boha na prvním místě
- buď někomu přítelem – buď mu na blízku, ve chvíli, kdy to bude potřebovat. Nebuď někomu přítelem jen tehdy, když to potřebuješ ty.
- buď aktivní – udělej pro toho druhého něco, co ho potěší – potřebuješ-li poradit, zeptej se Ducha Svatého – ten zná tvého přítele lépe než ty a tudíž ví, co mu udělá radost.
- dávej druhým svobodu a uvidíš, že lidé budou vyhledávat tvou přítomnostUžívej si toho nádherného vztahu se svým Bohem, prohlubuj ho tím, že se modlíš, chodíš do Boží přítomnosti a čteš Jeho slovo. Jen tak Ho můžeš lépe poznávat a mít s Ním čím dál tím lepší vztah. Není to pro tebe neznámý Bůh, ale je to tvůj nejlepší přítel, tvůj Tatínek.