biblické centrum víry

 

 

ODPUŠTĚNÍ

pastor Vítězslav Kukla

 

Člověk se v životě dostane do různých situací a na některé není právě hrdý. Jakožto křesťan se určitě snažíš žít život, který by Boha chválil a líbil se Mu. Možná právě proto se cítíš vinný, nebo nehodný, když jsi něco úplně nezvládl.

Pak právě pro tebe mám slovo, které ti ukáže cestu ven. Moje manželka má úsloví, které se hodí právě do takové situace: „Nikdy nemůžeš udělat takovou chybu, aby ji náš Bůh nemohl napravit.“

Chci, abys meditoval tento verš.

Jan 3:17 Neboť jest neposlal Bůh Syna svého na svět, aby odsoudil svět, ale aby spasen byl svět skrze Něho.
Bůh nikdy žádného člověka nechce odsuzovat, ale je plný milosrdenství a lásky, aby tě vždy pozdvihl a potěšil. Jsou to lži Božího nepřítele, ďábla, který ti namlouvá, že nemůžeš přijít k Otci nebo že za to, co jsi nezvládl, musíš pykat. Nedovol ďáblu držet tě od Boží láskyplné náruče a vzepři se mu. Řekni: „Bůh mě neodsuzuje a já odmítám jakékoli odsouzení a pocit nehodnosti. Když mi odpustil můj Bůh, tak si i já odpouštím!“

Matouš 22:39 Druhé pak jest podobné tomu: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.

Miluj bližního svého jako sebe sama. To je druhé největší přikázání, které dal Bůh lidem. První je milovat Boha. Skrze lásku k Bohu se naučíš mít rád i sebe. Potřebuješ vědět, že Bůh tě přijímá, a proto můžeš být v pohodě i se sebou.

Nezapomeň, že jsi to ty, s kým trávíš nejvíc času, s kým jsi stále a před kým neutečeš. Tak se začni mít rád, ať jsi s někým, koho miluješ a kdo je ti příjemný.