biblické centrum víry

 

 

ZKLAMÁNÍ

pastor Vítězslav Kukla

 

Možná jsi v situaci, kdy tě někdo zklamal a cítíš se zrazený, naštvaný nebo dotčený. Důvodem může být cokoli. Mohou to být slova osoby, na které ti záleží. Dokonce to může být pocit, že se nic neděje ve tvém životě, nebo naopak, že se dějí špatné věci. Většinou jsme však zklamaní kvůli druhým lidem. Pokud procházíš takovým obdobím, chci tě povzbudit a zároveň ti dát radu.

Začnu povzbuzením, protože to je to, co právě potřebuješ. Ježíš řekl: „já jsem přišel, aby život měli, a to v hojnosti.“ Jan 10:10b Pokud tě cokoli trápí není to Boží vůlí pro tvůj život. Skutečný život v hojnosti je život, který přetéká radostí, a to se zklamáním nemá nic společného. Tedy Bůh nechce, abys v takové situaci zůstal, a tak dal do svého Slova rady, jak postupovat i v tomto případě. Nikdy nezapomeň, že Duch Svatý je v tobě, aby tě vedl, pomáhal, potěšoval a učil. Proto důvěřuj, že tě z této situace vyvede.

Nyní přichází na řadu rada, tedy spíše rady.

1. Marek 11:25 A když se postavíte k modlení, odpouštějte, máte-li co proti komu, aby i Otec váš nebeský odpustil vám hříchy vaše.

Pokud se toužíš pohnout dál, potřebuješ Bohu uvolnit ruce tím, že se rozhodneš odpustit komukoli. Vím, že ti to přijde těžké, ale nezapomínej, že Bůh je s tebou a chce ti pomoc i s odpuštěním, a proto ti ukazuje, jak na to. Právě skrze radu číslo 2.

2. 1.Petr 4:8 A protož buďte středmí a bedliví k modlitbám. Přede vším pak lásku jedni k druhým opravdovou mějte; nebo láska přikryje množství hříchů.

Pokud pochopíš, že Bůh miluje tebe i druhé, a to i přesto, že ví všechno, bude pro tebe snazší si uvědomit, že i ty jsi schopen z lásky k Bohu druhému odpustit. A pokud se ptáš kolikrát, je zde odpověď.

3. Matouš 18:21-22 Tedy přistoupiv k němu Petr, řekl: Pane, kolikrát zhřeší proti mně bratr můj, a odpustím jemu? Do sedmilikrát? I dí mu Ježíš: Nepravím tobě až do sedmikrát, ale až do sedmdesátikrát sedmkrát.

Představ si odpustit někomu 490x za den. To je hodně. Ale podle Boha je to možné. Jediným způsobem je láska. Láska k Bohu ti pomůže odpustit, což je jediná cesta ze zklamání.

Má poslední a snad nejdůležitější rada je, abys neočekával od lidí to, co může nabídnout jedině Bůh. Pokud budeš čerpat lásku a pokoj přímo od Boha, nebudeš nikdy zklamán, protože náš úžasný Bůh nikdy neselhává. On je prostě dokonalý a ve své dokonalosti je schopen odpouštět nám lidem. Bůh chce, abychom se této vlastnosti naučili i my, Jeho děti. Protože jedině tak budeme moci žít životy, kdy nebudeme zklamáni, respektive budeme schopni se s konkrétní situací rychle vypořádat.

Odpustit druhým osvobodí tebe a ty se budeš opět cítit volný. Zklamání tíží a tlačí, ale náš Bůh řekl, že máme všechna břemena uvrhnout na Něj.