biblické centrum víry

 

 

DEPRESE

pastor Iveta Kuklová

 

V dnešní době je deprese velmi rozšířená nemoc. Touto nemocí trpí spoustu lidí, dokonce i křesťané. Co s ní?

Ježíš trpěl za všechny nemoci, tedy i za depresi.

Filipenským 4:4 říká: „Radujte se v Pánu vždycky; opět pravím, radujte se.“

Je to příkaz, máme se radovat a máme se radovat vždycky. Náboženství vykreslilo Ježíše depresivního, trpícího, ale to není v souladu s Božím slovem, kde se píše, že byl pomazán olejem veselí nad všechny Své spoluúčastníky (Židům 1:9). Ježíš byl tou nejveselejší osobou na světě a ty Ho teď můžeš následovat. Jaký je ON, takoví jsme i my na tomto světě (1. Jan 4:17)

Možná namítneš: „Musíme být smutní, protože Ježíš tolik trpěl, vždyť Ježíš je naším vzorem a Boží slovo říká plačte s plačícími.“

A já ti na to odpovím – ano, Ježíš trpěl, ale trpěl právě proto, aby ses ty mohl radovat. Ježíš je naším zástupcem tím, co vytrpěl, a vzorem v tom, co dělal – učil, kázal uzdravoval. Takže my už nemusíme trpět a můžeme kázat, učit a uzdravovat.

A co s tím plačte s plačícími?

Když někoho něco trápí, tak my křesťané jsme tu od toho, abychom mu pomohli – modlitbou nebo čímkoli, co potřebuje. Tím, že s ním budeme plakat se nic nezmění.

Až zase přijde ta „kamarádka“ deprese a bude chtít s tebou kamarádit, tak vezmi svůj kříž (Matouš 16:24) a začni se radovat. Vzít svůj kříž znamená udělat to, co říká Boží slovo ve chvíli, kdy se ti to vůbec dělat nechce. Radost místo deprese.

Je potřeba se všemu naučit. Stejné je to s radostí. Je zapotřebí trénovat radost ve chvíli, kdy se naší duši chce plakat. K tomu učení máme nejlepšího učitele, a tím je Duch Svatý. Takže v době, kdy se o tebe bude deprese opět pokoušet, vzpomeň si na Žalm 103:2 - Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej na všecka dobrodiní Jeho.

Chci tě povzbudit, pokud se ti to nepodaří na poprvé, nezoufej a důvěřuj Bohu, že je stále s tebou. Sama jsem trpěla depresí, takže vím, jaké to je a vím, že je možné být šťastný. Teď je ze mě ten nejšťastnější člověk na světě. Radost, kterou mi dal Bůh, už mi nikdo nemůže vzít.