biblické centrum víry

 

 

SAMOTA

pastor Vítězslav Kukla

 

Ačkoli se to zdá nemožné, tak právě v dnešní moderní době plné komunikačních technologií se člověk může cítit osamocen. Uprostřed rušného života úplně sám. Každý z nás potřebuje někoho, komu může důvěřovat, někoho, kdo nás zná, někoho, na koho se můžeme obrátit, třeba o půlnoci. Přítele, který je připraven potěšit, pobavit, pomoci.

Taková touha je naprosto normální, jen je těžké nalézt takovou osobu. Nebo se to spíše těžké zdá. Chci tě povzbudit, že existuje někdo, kdo je připraven se s tebou setkat a stát se tvým nejlepším přítelem. Je to Ježíš! Právě On se chce stát tvým přítelem, kterému můžeš důvěřovat a kterému se můžeš se vším svěřit. Je to On, kdo ti chce být nablízku. Je to On, kdo řekl:

Židům 13:3 Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.
Jan 6:37 …, a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven

Bůh se s tebou touží setkat a díky Ježíši je to opět možné. Na kříži byl Ježíš oddělen od Otce proto, abys ty mohl k Bohu přijít. Když Ježíš řekl: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mne opustil?“, připravil tím cestu pro tebe. Ježíš byl v tu chvíli úplně sám, oddělen od toho, koho miloval, od svého Otce. A právě proto UŽ TY NIKDY NEMUSÍŠ BÝT SÁM.