biblické centrum víry

 

 

NADVÁHA

pastor Vítězslav Kukla

 

Oblast, ve které se mnoho lidí potácí, je nespokojená a trápená Božím nepřítelem, který lidem namlouvá, že jsou takoví a takoví. Jeho taktika je vždy dostat člověka na místo, kde se nebude mít rád, kdy se bude dívat na druhé a vidět je dokonalé a sebe nedokonalého, plného chyb a nedostatků. Nakonec ho chce přivést k sebelítosti a na místo, kde si bude připadat bezmocný a beznadějný. 

To je taktika, kterou používá Boží nepřítel, a pokud ji rozpoznáš, tak jsi na cestě ven z těchto postojů a z jeho sevření.

Pojďme společně zatočit se lží, kterou rozsévá do našich myslí.

1. Bůh tě vidí, jako své dítě, milované dítě
2. Pro všemohoucího Boha není nic nemožné
3. Kdo věří, tomu je vše možné
4. Jakub 4:7 Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.
5. Bůh učiní svou část, když ty učiníš svou.

Bůh chce, abychom měli zdravá a silná těla… silná neznamená tlustá, ale pevná a odolná.

1.Korintským 6:20 Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavujte tedy Boha svým tělem i svým duchem, což obojí je Boží.

Máme Boha slavit i tělem. Věř mi, že Bůh je více než připraven ti pomáhat naplňovat Jeho slovo. Proto pokud se rozhodneš zbavit přebytečné váhy, můžeš počítat s Jeho pomocí. Osobně ti doporučuji raději s ní počítej, Bůh má zájem být ve všem, co děláš. Zaprvé se začni milovat a viz se, jako ten jenž má Boha, který mu pomůže.

Když začneš s praktickými kroky ve shazování nadváhy, žádej Otce o pomoc a připomínej si, že tvé tělo patří Bohu, a proto Jej chceš chválit i dnešním cvičením.

Před každým jídlem se modli a děkuj Bohu za to, že tě vede ve stravování. Jídlo je dar od Boha, ne drogou, kterou musíš mít. Jednej se svým tělem, jako by nebylo tvé, ale ty jsi byl jen správcem tohoto domu, což je ve skutečnosti pravda. Proto se vždy rozhodni, co do tohoto domu vložíš, čím jej budeš živit a jak se k němu budeš chovat. Bůh je i zde připraven tě vést a pomáhat ti.

studijní materiál Otevřít | Stáhnout