biblické centrum víry

 

 

DĚTI

pastor Iveta Kuklová

 

Žalm 127:3a Aj, dědictví od Hospodina jsou dítky,...

Děti jsou požehnáním od Boha. Zatím máme jednoho syna a řeknu vám, že se můj život naprosto změnil. S manželem jsme si přáli syna Honzíka a dostali jsme úplně nádherného, prostě úžasného broučka.

Děti jsou nejlepší školou, pokud chceme duchovně růst. Každý den nám dávají prostor, abychom nesli ovoce ducha, jakým je například trpělivost.

Galatským 5:22 Ovoce pak ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, sebeovládání.

Neustále se musím hlídat, abych byla dostatečně trpělivá a chodila v lásce. Například časté noční vstávání, kdy si po náročném dni chcete odpočinout, ale protože jste tak unavení, tak potřebujete nějakou dobu na to, abyste usnuli. Ve chvíli, kdy se vám podaří usnout, tak se vaše ratolest zrovna probudí s pláčem a není k utišení, pokud nedostane to, co chce – svoji maminku. A tak to jde několikrát za sebou a najednou koukáte a ono se rozednívá a váš brouček má očička dokořán a je připraven si hrát, zatímco vy byste si nejraději šli lehnout.

Každý den prosím Boha o milost na ten den i na noc. A víte, Bůh je věrný, ještě mě nikdy nenechal „ve štychu“. Vždycky mi dal sílu, milost a všechno, co jsem potřebovala k tomu, abych zvládla péči o svoje dítě. Bůh je mojí silou, On je mojí moudrostí.

1. Korintským 1:30 Vy pak jste z něho v Kristu Ježíši, kterýž učiněn jest nám moudrost od Boha, i spravedlnost, i posvěcení, i vykoupení.

Dalším ovocem ducha, které můžeme hojně nést, je pokoj. Když jsem přišla domů z porodnice, náš brouček začal plakat a já jsem ze začátku nevěděla, co mám dělat. Pak ke mně Bůh promluvil, že pokud v sobě nebudu mít pokoj, nebudu ho moci ani předat svému synovi. A tak jsem si uvědomila, že jsem plná pokoje, protože jsem plná Boha a měli jste vidět tu změnu. Když Honzík plakal, stačilo, abych k němu přišla a s pokojem v srdci ho začala utěšovat a za chvilku byl pláč pryč. Prostě, když si nevíte rady, stačí se obrátit na Boha a On vám se vším poradí.

Vždycky máme prostor pro růst a neustále se chceme připodobňovat našemu vzoru Ježíši.

Ještě bych se chtěla zmínit o tom, jak káznit děti.

(Přísloví 13:24) „Kdo zdržuje metlu svou, nenávidí syna svého; ale kdož ho miluje, za času jej tresce.“

(Přísloví 22:15) „Bláznovství přivázáno jest k srdci mladého, ale metla kázně vzdálí je od něho.“


Boží slovo říká, že máme děti káznit metlou nebo také proutkem. Je potřeba děti vychovávat včas, dokud to ještě lze. Až budou starší, bude pozdě na vychovávání proutkem. Důležité je, aby rodiče své děti nikdy nekáznili ve vzteku nebo v hněvu. Vždy je potřeba se uklidnit a teprve potom jednat. Ze všeho nejvíc je důležité nejdříve dětem ukázat, že je moc milujete a že vám není jedno, co z nich vyroste. Káznění bez lásky nefunguje. Milujte své děti a zároveň je vychovávejte, to je nejlepší investice do jejich životů.