biblické centrum víry

 

 

MANŽELSTVÍ

pastor Iveta Kuklová

 

Určitě všichni chceme, aby naši teenageri, dospívající mládež, byli ochráněni od různých part, drog, alkoholu, násilí a nástrah tohoto světa. Ale jak toho dosáhnout?

Jediným způsobem je zbláznit mladé lidi pro Ježíše. Jedině Ježíš je dokáže natolik zaujmout, že všechno ostatní bude pro ně slabý odvar toho, co jim nabízí Bůh.

Není to náboženství, které jim jen říká, co smějí a co ne a nenabídne nic lepšího. Na rozdíl od toho skutečný vztah s živým Ježíšem, jim dává smysl života, naprosté uspokojení, naplnění a vše po čem touží. A hlavně jim dává naprostou svobodu. Ve chvíli, kdy mladí lidé zakusí svobodu, kterou Ježíš nabízí, nebudou už chtít nic jiného.

A teď několik praktických rad, jak zbláznit mladé pro Ježíše?

- příkladem – buď jim příkladem, buď sám blázen pro Ježíše
1.Korintským 4:10 a My blázni pro Krista,…
- povzbuzováním – povzbuzuj je do Božích věcí,
- respektováním – respektuj je jako jedinečnou osobu, kterou Bůh stvořil s dokonalým plánem

Mladí nepotřebují neustále slyšet, jak něco dělají špatně nebo že by se měli chovat slušně. Oni potřebují zábavu. Potřebují vybít svoji energii a nasměrovat ji správným směrem. Potřebují svůj volný čas trávit správnou zábavou, aby se již více nenudili.

Matouš 9:38 Protož proste Pána žně, ať vypudí dělníky na žeň svou.

Bůh potřebuje lidi, aby s Ním spolupracovali a pomohli Mu naplnit Boží vůli na zemi – zachránit lidi.

Ve chvíli kdy mladí lidé uvidí, jak je Bůh dobrý a jaký plán má pro ně, s Ním budou rádi a ochotně spolupracovat a zároveň jim to bude přinášet radost a uspokojení.