biblické centrum víry

 

 

MANŽELSTVÍ

pastor Iveta Kuklová

 

Žít nádherné manželství plné harmonie, lásky, porozumění a tolerance, to je přání každého člověka. Ale jak na to, když se v dnešní době každý druhý manželský pár rozvádí?

Asi očekáváš, že dostaneš deset bodů pro manžele, jak se mají chovat k ženě a deset bodů pro ženy. Na skvělé manželství neexistuje recept, protože každý člověk je jiný, každý je originál. Takové nás Bůh stvořil a tak je to správné. Skvělé manželství je zázrak a my přeci věříme v Boha zázraků. Bůh nikomu nestraní, takže je to pro všechny.

Jestli chceš mít nádherný vztah se svým manželem nebo manželkou, měj nádherný vztah se svým Bohem, a ten se o to postará.

Matouš 6:33 Hledejte nejprve Boží království a Jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno.

Všechno vám bude přidáno, tedy i nádherné manželství. Bez Ježíše se nedá žít pohodové manželství.

Kazatel 4:12 – trojnásobný provázek nesnadno se přetrhne.

Když Bůh spojil ty dva, tak ON je také drží.

Efezským 5:25 Muži milujte ženy své, jako i Kristus miloval církev, a vydal sebe samého za ni…

Boží slovo jasně mluví o tom, jak se má muž chovat ke své ženě – má ji milovat, a proto potřebuje být milován Bohem, aby měl z čeho lásku dávat. Pokud žena nerespektuje a nectí Boha, potom ani nebude respektovat a ctít svého manžela

Efezským 5:33 A tak i každý z vás bez výjimky ať miluje svou ženu jako sebe sama a žena ať má před mužem úctu.

Ten nejdůležitější rádce a učitel, který ti vždycky dobře poradí, je Duch Svatý. Můžeš a měl by ses modlit za každou maličkost, co potěší toho druhého. Velké věci se skládají z maličkostí. Do vztahu je třeba investovat, aby mohl růst.