biblické centrum víry

 

 

NEMOC A BOLEST

pastor Vítězslav Kukla

 

Nemoc a s ní často spojená bolest jsou velice nepříjemné záležitosti. Omezují, svazují, jsou dotěrné a vždy se zdá, že nemají konce. Pravdou však zůstává, že nemoc byla a stále je součástí prokletí, z kterého jsme podle Galatským 3:13 vykoupeni skrze Ježíšovu oběť. Nemoc nemá právo, aby zůstávala v těle člověka. Ježíš chodil, kázal evangelium a uzdravoval každou nemoc a každý neduh.

V Židům13:8 je řečeno, že Ježíš Kristus je stále stejný, a proto i dnes uzdravuje z každé nemoci. Jeho jizvami jsme byli uzdraveni, On nesl naše nemoci a naše bolesti. To jsou slova proroka Izaiáše 53:4-5, který mluvil o tom, co Ježíš učiní pro lidi. Apoštol Petr píše o tom, co viděl, a co se již stalo. V 1.Petrovi 2:24 je řečeno, že jsme Jeho ranami uzdraveni, tedy jsme zdraví. 

Nikdy nesmíš přistoupit na myšlenky, že nemoc je dobrá a ty ji musíš nést. Pokud ji nesl Ježíš, je zbytečné, abys ji nesl i ty. Vzepři se těmto myšlenkám a medituj Boží slovo, které říká, že jsi byl uzdraven, a proto každá nemoc, choroba či bolest musí odejít.

Říkej toto:
Ježíš nesl mé nemoci, a proto je nehodlám nést. Odmítám bolesti a říkám, že jsem byl uzdraven a jsem zdravý. Ježíšovy rány mne uzdravily.

studijní materiál Otevřít