V Biblickém Centru Víry věříme, že Bůh je opravdu mocen udělat cokoli. Jen je zapotřebí víry člověka, aby Bůh mohl jednat.
Proto Vám chceme nabídnout naši modlitební podporu ohledně jakékoli oblasti Vašeho života.
Jakub 5:16 (Opravdová, vroucí, neustávající) modlitba spravedlivého činí ohromnou Boží moc dostupnou (dynamickou ve svém působení)!
Matouš 18:19 Opět pravím vám, že pokud se dva z vás na zemi shodnou (v jednotě, hamornii) ohledně čehokoli, za co by prosili, stane se jim to od mého nebeského Otce.Žádosti pište na mail: bcv @ bcv.cz