pastor Iveta Kuklová

IVETA KUKLOVÁ


Boží Slovo říká: „Ježíš je cesta, pravda a život“. „Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí“.

Hledala jsem smysl života, hledala jsem pravdu, hledala jsem skutečný život. Zkoušela jsem všechno možné i meditace. Žila jsem život plný deprese a prázdnoty. Nebavilo mě žít až do té doby, kdy jsem pozvala Ježíše do svého srdce. V ten den jsem věděla, že mi Ježíš očistil moje svědomí a odpustil mi všechny moje hříchy. Ježíš mi ukázal pravdu, že jsem chtěná a milovaná samotným živým Bohem, který stvořil nebesa i zem. Ukázal mi pravdu, že můj život má smysl, že jsem se narodila proto, abych byla milovaná a dávala lásku dál. Ježíš mi ukázal, že On je jediná cesta k živému Bohu Otci. V ten den jsem začala žít nový život. Skutečný život, život plný radosti, vítězství, lásky a pokoje. Poznala jsem pravdu a ta mě osvobodila. Pocit viny, odsouzení, nehodnosti, deprese – všechno bylo pryč.

Ježíše jsem pozvala do svého srdce, když mi bylo 23 let a náš vztah se stále prohlubuje. Není to žádné prázdné náboženství. Je to skutečný vztah s živým Bohem Otcem. Ten rozdíl dělá Duch Svatý, který všechno oživuje. Ježíš přišel na tuto zem, aby za nás zemřel. Třetího dne vstal z mrtvých a vrátil se zpět k Bohu Otci. Místo sebe nám na zem poslal Ducha Svatého.

Nebylo mi jedno, jak lidé žijí – rozvody, trápení, nemoci, chudoba… Toužila jsem pomáhat lidem, ale nevěděla jsem, jak jim mám pomoc. Jedině Ježíš může proměnit lidské životy, uzdravit nemoc, vysvobodit z trápení, naplnit každou lidskou potřebu. Kam přijde Ježíš, tam přijde i Jeho láska, svoboda, radost, pokoj.

Ježíš je jediná cesta, jediná pravda a jediný život, který se dá žít už tady na zemi.