V Biblickém Centru Víry věříme, že by člověk neměl dělat nic, čemu opravdu nevěří. Obzvláště to platí v oblasti financí.

Pokud však věříte, že Vás Bůh vede k podpoře této práce a byli jste požehnáni studiem na našich webových stránkách, jsme připraveni se s Vámi modlit a věřit ve vzrůst i v této oblasti.

Své finanční dary můžete posílat na číslo účtu: 209772431 / 0300

Bůh zná touhy a možnosti každého člověka a je nadšený, když kdokoli jedná ve víře a lásce.

Chceme poděkovat každému, kdo podpoří tuto práci ať finančně nebo modlitbami. Jsme si jistí, že Bůh vylije novou míru požehnání do Vašeho života.

Lukáš 6:38 Dávejte, a bude vám dáno. Míru dobrou, natlačenou, a natřesenou, a osutou dají v lůno vaše; touž zajisté měrou, kterouž měříte, bude vám odměřeno.

Galatským 6:6-10 Sdílej se pak ten, kterýž naučení přijímá v slovu Páně, s tím, od kohož naučení přijímá, vším svým statkem. Nemylte se, Bůh nebude oklamán; nebo cokoli rozsíval by člověk, to bude i žít. A kdož rozsívá tělu svému, z těla žít bude porušení; ale kdož rozsívá Duchu, z Ducha žít bude život věčný. Činíce pak dobře, neoblevujme; nebo časem svým budeme žít, neustávajíce. A protož dokud čas máme, čiňme dobře všem, a zvláště nejvíce pak domácím víry.