biblické centrum víry

 

Biblické Centrum Víry je živé, dynamické společenství křesťanů plné Božího slova, moci a lásky. Je to místo, kde se člověk může setkat s živým Bohem a lidmi, kteří žijí požehnaný život a nestydí se za svou víru. Boží přítomnost a s ní spojená moc, která jedná v životech lidí - proměňuje, potěšuje, povzbuzuje a uzdravuje - je přítomná během společných shromáždění.

Jsme křesťané, kteří věří, že: Bůh má úžasný plán pro každého člověka - život plný radosti, zdraví, pokoje a hojnosti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ježíš Kristus zemřel na kříži, abychom my mohli žít kvalitní život. 3. Jan 1:2

Bůh řekl, že nevyžene nikoho, kdo by k Němu přišel. Jan 6:37

Ježíš je jediná cesta k Bohu a věčnému životu. Jan 14:6

Je Boží vůlí, aby každý člověk byl zdravý. 1. Petr 2:24

Je možné přijmout věčný život a žít jej již na této zemi. Římanům 10:9

Církev je zde, aby kázala evangelium. Marek 16:15

Život člověka má být plný radosti. Filipským 4:4

Je to Bůh, který naplňuje všechny potřeby člověka. Filipským 4:19